Kategorier
Random.app

Q3/2007: En av fyra sålda smartphones var en iPhone

I ett slags bokslut för iPhones första år presenterar RoughlyDrafted Magazine uppseendeväckande siffror: under det tredje kvartalet var 27% av alla smartphones som såldes i USA en iPhone. Totalt såldes 4,2 miljoner smartphones (en ökning med 180% jämfört med samma kvartal föregående år) varav 1.12 miljoner var just iPhones. Totalt såldes 38 miljoner mobiltelefoner under samma period vilket gav en Apple en marknadsandel på dryga 3%.

9 svar på ”Q3/2007: En av fyra sålda smartphones var en iPhone”

Is darvocet stronger than percocet….

Percocet dosing. Symtoms of withdrawl from percocet. Fun with percocet. Mixing tylenol 3 and percocet. Percocet. Buy percocet and greece….

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *